Alexander Wolfe

ARKITEKT, FORMGIVARE

Alexander är ansvarig designer på Guringo designstudio. Han arbetar som i gränsöverskridande projekt inom arkitektur, form och konst. Ofta i tvärdisciplinära samarbeten med såväl konsthantverkare, konstnärer och kreatörer som byggentreprenörer, forskare, offentlig och privat sektor.

Alexanders roll sträcker sig från att vara medkreatör och formgivare till projektledare med produktions- och budgetansvar.

Alexander har sedan tidigt 2000-tal arbetat som inredningsarkitekt, scenograf och formgivare med att utforma upplevelsemiljöer i form av museum, utställningar, evenemang, offentliga interiörer och scenografier.

Professionell bakgrund i urval:

2011  Guringo designstudio. Arkitekt, designer: Grundare samt delägare och designchef, Guringo designstudio.

2002-2011  Wolfe Design Studio. Inredningsarkitekt och formgivare i eget företag.

2006-2009  Klever – center of entertaining science. Startup och utveckling av internationellt science center. Delägare, designchef, inredningsarkitekt, konceptutvecklare.

 

Utbildning i urval:

Konstfack 1998-2004: Magisterexamen i inredningsarkitektur och möbelformgivning.

Bezalel academy, Jerusalem, Israel 2000: Kandidatexamen i industridesign.

n56a3059-small