Erik Lindvall

VD, CREATIVE DIRECTOR OCH INNOVATIONSSTRATEG

Arbetar som konstnärlig ledare, innovationsstrateg, visionär, regissör och fotograf i gränsöverskridande projekt i flera discipliner med över 7 års erfarenhet av att arbeta med tvärdiciplinära, systemteoretiska samt medskaparberoende projekt inom strategisk innovation och kultur.

Jag har över 20 års erfarenhet av modegestaltning som fotograf, regissör samt visningsdesigner och producent av kommunikationsplattformar och en bakomliggande drivkraft är en fascination för kulturens möjligheter att skapa alternativa världar.

Sedan 2011 grundare av Guringo AB, en tvärvetenskaplig kreativ studio som designar och utvecklar innehåll och koncept för olika produktioner som sträcker sig från TV, film och multimedia till experimentell design och arkitektur.

Jag upplever att all design är upplevelsedesign. När det gäller en upplevelse måste vi tänka i handlingar, och snarare än att berätta en historia, uppmana deltagare att engagera sig i handlingar för att öka förståelsen och skapa engagemang.

Jag tror också på visioner och kraften att omfatta alla aspekter av att vara mänsklig. Att hitta alternativ för att fortsätta göra vad vi gillar, men på andra sätt. På detta sätt skapar vi ett bättre samhälle utan ett ständigt dåligt samvete.

Professionell bakgrund i urval:

2011 Guringo designstudio. Konceptutvecklare, Kreativ chef, VD, Grundare samt delägare, Guringo designstudio.

1998-2011  Fotograf Erik Lindvall. Fotograf och regissör inom framför allt mode i samarbete med ett flertal modemagasin och varumärken.

1996-1998 assistent åt mode- och konstfotograf Denise Grünstein

1994-1998 assistent åt reklamfotograf Stefan berg

1992-1994 Högskolestudier Stockholms universitet inom Sociologi, Statsvetenskap, Juridik samt ryska

1989-1992  Blackebergs gymnasium Naturvetenskaplig linje

erik_lindvall_guringo-small